Beluchting

Voor groeiplaatsen in gesloten verharding kan aanleg van een langdurig werkend beluchtingssysteem noodzakelijk zijn. Voor uitwisseling van zuurstof.
Zodra grond met ongerijpt organisch materiaal geroerd wordt, kan gedurende enkele maanden de omzetting van de organische stof versneld worden. Het zuurstofverbruik neeemt daardoor toe. Als dit onder in het plantgat plaatsvindt, kan dit daar tot een tijdelijke verlaging van het zuurstofpercentage leiden, met wortelsterfte tot gevolg. Om die reden wordt de plantplaats vaak voorzien van een beluchting die langs de buitenrand onderin het plantgat wordt aangebracht. Door deze beluchting wordt de uitwisseling van bodemlucht in de geroerde grond direct rondom de wortelkluit verbeterd.