Boomonderzoeksmaterialen

Voor boomonderzoek, staan naast VTA (visuall tree assessement) de onderstaande materialen beschikbaar;

 • Prikstok, houten handvat of knopmodel versie, lengte 50 centimeter. Toepassing voor gevoelsmatig onderzoek van de stam.
 • Houten hamer, voor gehoormatig onderzoek
 • Draagtas, gemakkelijk meenemen en bescherming van prikstok en hamer.
 • Aanwasboor voor houtmonsters uit de houtwand, enkel gebruiken bij ernstige twijfel. Geeft schade aan de stam. Voor verwijderen houtproppen in de boor is de uitstoter verkrijgbaar.
 • Resistograaf (boorweerstandsmeter) , geeft op verschillende diepte de houtsterkte aan. F versie geeft gegevens enkel weer op waspapier. F-(elektronica) versie geeft de gegevens ook digitaal weer voor bewerking op de computer.

Voor bodemonderzoek wordt gebruikt;

 • Grondsondeerpin, toepassing gevoelsmatig onderzoek storende lagen in de grond.
 • Edelmanboor, gebruikt voor monstername.
 • Zandliniaal, geeft door een schaalverdeling met verschillende korrels, informatie van de samenstelling van grondmonster.
 • Penetrometer, meet door middel van een sleepwijzer de hoogste bodemweerstand aan. op de wijzerplaat is de weerstand te zien van de verschillende dieptes.

Verder zijn leverbaar voor rapportages;

 • Pi-band, voor informatie over de stamdoorsnede en de omtrek.
 • Hoogtemeter.

Alle bovengenoemde artikel zijn te bekijken en te bestellen op de webshop of via email.

Deze producten zijn aanwezig op onze stand op de vakbeurs Openbare Ruimte.