Eikenprocessierups

Zo'n 15 procent van de eikenprocessierupsen heeft inmiddels brandharen, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups . Het stadium waarin de rupsen voor overlast gaan zorgen is daarmee aangebroken; als de brandharen zich via de lucht verspreiden, kan dat leiden tot gezondheidsklachten zoals jeukende bultjes.

Door de zeer koude lente is de ontwikkeling van de rupsen flink vertraagd. Vorig jaar hadden de eerste eikenprocessierupsen begin mei al hun brandharen. Dit jaar moesten de diertjes lang wachten voordat er voedsel beschikbaar was, omdat de bladeren die zij eten zich langzaam ontplooiden. Bij lagere temperaturen kunnen zij hoger in de boom nesten vormen.

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die sinds 1990 weer steeds algemener voorkomt. Het insect is in het bezit van voor de mens gevaarlijke brandharen, hierdoor worden ze als een plaaginsect worden beschouwd.

De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in eikenlanen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen. De rupsen verplaatsen zich 's nachts, op zoek naar voedsel, waarbij zij in lange stroken dicht bij elkaar voortkruipen, wat doet denken aan een processie van mensen. Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. De rupsen eten eikenbladeren, met als zichtbaar gevolg kaalgevreten eikenbomen. Droge winters en droge, warme zomers stimuleren de ontwikkeling van de rups.

De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen. Zonder behandeling kunnen de haren, als ze het oog binnendringen, blindheid veroorzaken, maar dit komt niet vaak voor.

Voor het markeren van aangetaste eiken is er een waarschuwingslint verkrijgbaar via onze webshop. Zoekwoord; afzetlint

Afzetlint met opdruk - pas op processierups-. Om besmette gebieden met de eikenprocessierups af te zetten om allergische reactie te voorkomen.

Afzetlint Proc 2 001 (1)