Kastanjemineermot

Wat is kastanjemineermot?

De kastanjemineermot, Cameraria ohridella , een recent opgekomen plaag, zorgt voor steeds meer schade in paardekastanjes. Gemeenten, boomkwekerijen en hoveniers hebben de grootste moeite om de kastanjemineermot te bestrijden. Aantasting leidt tot bladbeschadiging en in erger stadium tot bladval. Hierdoor gaat de boom in vitaliteit achteruit en wordt vatbaarder voor ziekten.

Maatregelen
Kastanjemineermot: men moet 3 keer per seizoen de feromoondispenser vernieuwen om de plaag van paardekastanjemineermotten goed te beheersen. De eerste keer plaatsen omstreeks eind april; een keer vernieuwen eind juni en een derde keer eind augustus. In de maand oktober kunnen de dispensers weer verwijderd worden. De feromoonval tegen de paardenkastanjemineervlieg kan het beste gebruikt worden in combinatie met de volgende behandelingen:


1. het blad verwijderen onder de boom najaar oktober/november
2. lijmbanden aanbrengen voorjaar april/mei
3. gebruik van TreeGuard voorjaar mei/juni
4. feromoonvallen zomer mei + juli + september

Zichtbaar effect kan enige tijd duren. Enkel combinatie van maatregelen geeft effect.

Verdere informatie onder downloads, productbladen.