Verminderde vitaliteit verschijnselen

Bij bomen is vaak een niet dicht bebladerde kroon een teken van niet voldoende vitaliteit. Ook vroeg in het najaar verkleuring van de bladeren en vroege bladval geeft dit aan.

Door de slechte conditie van de boom is deze eerder vatbaar voor aantastingen van schimmels en insecten. Het belangrijkste is het achterhalen wat de oorzaak is van dit probleem. Vaak verdichting van de grond, te onderzoeken met een Penetrometer, maar ook gebrek aan voedingsstoffen geeft dit beeld.

Naast het oplossen van de verdichting, door boor- of spuitgaten, die tevens gebruikt kunnen worden als voedingspijlers om de vitaliteit te verbeteren van de boom. Werkwijze; een bodem activerend product te gebruiken in combinatie met een vloeibare meststof en de pijlers op te vullen met een langwerkende korrel organische meststof. Deze methode kan het beste in het voorjaar/zomer worden uitgevoerd.

Producten en prijsinformatie hierover is te vinden in de webshop;

    • Algihum      vloeibaar algenproduct voor activatie bodemactiviteit, wortels en bodemleven
    • Hokan         vloeibare meststof 10 + 4 + 7
    • Dendromix  korrel meststof 3 +2 + 2

Is er geen bodemverdichting en is enkel voedselgebrek het geval dan kan Dendrovorm 7 + 5 + 5 gebruikt worden als maaiveld toediening. Licht onderwerken zodat de korrel vochtig wordt en snel uiteen valt waardoor de opname wordt bevorderd.