Waarschuwingslint voor gevolgschade bij mensen van eikenprocessierupsen

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die sinds 1990 weer steeds algemener voorkomt. Het insect is in het bezit van voor de mens gevaarlijke brandharen, hierdoor worden ze als een plaaginsect worden beschouwd.

De vlinder heet eikenprocessierupsvlinder. De larve is een bladvretende rups die zoals de naam al zegt vooral op eiken voorkomt. De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar, zodra de eerste jonge eikenbladeren tevoorschijn komen. In Nederland en Vlaanderen ontwikkelt de rups zich af en toe in zulke grote aantallen dat van een plaag gesproken kan worden. De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in eikenlanen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen.

De rupsen verplaatsen zich 's nachts, op zoek naar voedsel, waarbij zij in lange stroken dicht bij elkaar voortkruipen, wat doet denken aan een processie van mensen. Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. De rupsen eten eikenbladeren, met als zichtbaar gevolg kaalgevreten eikenbomen. Droge winters en droge, warme zomers stimuleren de ontwikkeling van de rups.

De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen. Zonder behandeling kunnen de haren, als ze het oog binnendringen, blindheid veroorzaken, maar dit komt niet vaak voor.

Voor het markeren van aangetaste eiken is er een waarschuwingslint verkrijgbaar via onze webshop. Zoekwoord; afzetlint

Afzetlint met opdruk - pas op processierups-. Om besmette gebieden met de eikenprocessierups af te zetten om allergische reactie te voorkomen.

Gezien de overlast momenteel is het goed de aangetaste bomen te markeren met een waarschuwingslint. Dit voorkomt dat voorbijgangers de boom te dicht benaderen waarop de rupsen de brandharen afschieten naar de mensen. De eventuele brandharen kan men het beste verwijderen door een plakband op de aangetaste plek te leggen. Bij het hierna verwijderen worden de meeste brandharen verwijderd. Tenslotte de plek met een crème in te smeren. Rol is 250 meter.  € 19,75 exc. btw en verzendkosten.