Resistograaf PD

Hoe gezond is de boom?

Waarschuwingssignalen tijdig herkennen

 

Hoe gezond is de boom?

Als het gaat om boomverzorging en boominspecties als onderdeel van de verkeersveiligheidsplicht, helpen deze apparaten om interne boomgebreken in een vroeg stadium op te sporen. Zo kunnen tijdig maatregelen worden genomen om letsel en materiële schade in stedelijk gebied te voorkomen.

De VTA-methode (Visual Tree Assessment) helpt bij het herkennen van boomdefecten op uiterlijke ontwerpkenmerken, om zo het juiste gebruik van de apparaten te geven.

Met deze methode (na visuele inspectie) kunnen boomverzorgers, boominspecteurs en experts gevaren van mogelijke boombreuk vroegtijdig signaleren en door tijdig maatregelen groot persoonlijk letsel of materiële schade op termijn te voorkomen .

De IML-houttestsystemen ondersteunen u hierbij:

De meetmethoden van onze testapparaten zijn wetenschappelijk erkend en worden door onderzoekers en experts aanbevolen als een objectieve en betrouwbare testmethode.

Met deze meet- en testapparatuur kunt u:

 • Houtaantasting in verschillende stadia beoordelen.
 • Worden vergrendelingszones zichtbaar.
 • Toont jaarringen, scheuren en holtes.
 • Hierdoor zijn conclusies te doen over de groei van de jaarringen.
 • Houtafbraak te bepalen.
 • De houtkwaliteit beoordelen.

Toepassingsgebieden en toepassingsgebieden:

 • Onderzoek en controle van stedelijke bomen voor rapportage.
 • Boombeheer als onderdeel van de verkeersveiligheidsverplichting
 • Beoordelingen van boomschade
 • Onderwijs- en onderzoeksdoeleinden
 • Inspectie bouwhout :
  - Inspectie houten mast - Inspectie speeltoestellen
  - Bruginspectie -, huis- en bouwinspectie van constructiewerken.